โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

โรงเรียนวัดปากบ่อ ยินดีต้อนรับ

นางสาวสุภาพร แสงสมาน

เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบ่อ

สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 

วีดีทัศน์