โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์)   เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร     " ยินดีต้อนรับ"
 
 

โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) 646 ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2362-5245 โทรสาร:0-2362-5245 อีเมล์ : Klongkalantan@hotmail.com สังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/kalantan.bkk
ออกแบบและจัดทำโดย นางศิริษร แหวนนิล Update 17.07.2559 15.40น.